#242 Blissey Lista de Pokémon#244 Entei

23-07-2024, 10:29:09

#243 Raikou#243 Raikou - Localización

Imagen # Pokédex Tipo Género
#243 Raikou
Nacional: #243
Galar: ---
Armadura: ---
Corona: ---
EléctricoRaikou no tiene género.


Raikou no se encuentra en estado salvaje.


#242 Blissey Lista de Pokémon#244 Entei